top of page

> Продукти

 

  • МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО - ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ ВЪВ ФИРМИ С ЦЕЛ ОПОЗНАВАНЕ НА ТРАДИЦИОННО МЪЖКИ ПРОФЕСИИ ОТ АКТИВНО ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЖЕНИ

ръководството в PDF формат

ТИПОВА БЛАНКА 1 в MS WORD формат

ТИПОВА БЛАНКА 2 в MS WORD формат

ТИПОВА БЛАНКА 3 в MS WORD формат

ТИПОВА БЛАНКА 4 в MS WORD формат

 

  • МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО - 10 ЕТАПА ЗА УСПЕШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ В ТРАДИЦИОННО МЪЖКИ ПРОФЕСИИ

ръководството в PDF формат

  • НАРЪЧНИК  - УСПЕШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ КЪМ ТРАДИЦИОННО МЪЖКИ ПРОФЕСИИ 

ръководството в PDF формат

 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

bottom of page